Ιπποδάμου 8, 26442, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2614 008088
Email: info@hairmod.gr
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00